Bewijs van Onvermogen

Wanneer ervaren we onvermogen?

Wanneer we iets willen doen of bewerkstelligen wat we oprecht nodig hebben en dat in mijn beleving niet lukt door tekort aan geld.

Ik zal je de details van gevoel van onvermogen op persoonlijk vlak besparen. In het algemeen wordt het onvermogen toegespitst op het onvermogen een juridische zaak aan te spannen bij onrecht en oneerlijkheid tegen iemand. Je kan dan een zogenaamd 'Bewijs van onvermogen' aanvragen bij de gemeente om alsnog juridische bijstand te krijgen op kosten van de overheid.

Maar wat als dat onvermogen verder gaat dan alleen maar het aanvechten van juridisch onrecht?

Stel dat het onvermogen een gezondheidssituatie betreft? Dat je niet eens naar de dokter durft omdat die bij doorverwijzing allerlei eigen-risicobedragen op je nek laadt? Stel dat je met een bijstandsuitkering je zorgpremie niet of nauwelijks kan betalen en al helemaal niet hoeft te dromen over bijzondere ziektekosten? Mensen die zelfs een betalingsregeling hebben lopen met hun uitkeringsinstantie om het eigen risico te betalen.

Stel dat je iets onder de leden hebt en je het je niet kan veroorloven om naar een specialist te gaan, terwijl mensen met geld dat wel kunnen?

In hoeverre is de overheid haar zorgplicht aan het verzaken?
En in hoeverre kunnen mensen onder de normale inkomensgrens zich dan beroepen op het zogenaamde 'onvermogen'?

Ik vraag me oprecht af of we in ons welvarende land zover aan het verloederen zijn dat er inwoners zijn met en zonder dak boven hun hoofd, met en zonder dagelijkse warme maaltijd, met en zonder de noodzakelijke gezondheidszorg, met en zonder datgene wat een leven bestaanswaardig maakt om te leven.

Hoezo zijn mensen moedeloos en kunnen ze nauwelijks het hoofd boven water houden? Alles is van bovenaf ingevuld en opgelegd en diegenen die daar niet aan voldoen, vallen buiten de boot. Eigen schuld, dikke bult? Of is er iets anders aan de hand? Ik denk het laatste.

Bewijs van onvermogen om alles in te vullen wat een mens redelijkerwijs niet meer bij elkaar kan sprokkelen om te overleven: de basis van voedsel, onderdak, gezondheidszorg. Moeten we hier nu echt woorden over vuil maken? Wat voor politiek hebben we eigenlijk? Wie zorgt er nog voor Nederland?

Lilian 29-09-2017