Water, het leven op aarde en de invloed van frequenties

Bij het kijken naar een filmpje van Ben, Suspicious Observers, zie ik in de rechter kolom een voorgesteld filmpje over het geheugen van water. Meteen schiet me een post op Facebook te binnen over het percentage water van het menselijke lichaam. In een flits besef ik dat, als het klopt dat onze cellen zich om de 7 tot 8 jaar volledig vernieuwen, de vermeende vernieuwing slechts een aanname is en andere factoren van invloed buiten beschouwing worden gelaten.

De cellen zullen zich weliswaar vernieuwen, echter door het geheugen wat ze in het water bij zich dragen zullen ze zich 'herinneren' op welke frequentie ze resoneren in het lichaam waar ze toe behoren. Dat haalt de stelling van vernieuwing volledig onderuit. We krijgen andere cellen, maar wel cellen met dezelfde code als de vorige. Even wat gegevens er bij pakken om wat ik hier stel te onderbouwen.

Een filmpje over het geheugen van water: https://www.youtube.com/watch?v=i1gNSkMEDTQ

Een filmpje over de reactie van water op geluid (Emoto): https://www.youtube.com/watch?v=tAvzsjcBtx8

Het rijstexperiment van Dr. Masuru Emoto: https://www.youtube.com/watch?v=kUVKFWomNHs

Een artikel over het herstel (regeneratie) van ons lichaam door vernieuwing van cellen: https://mens-en-gezondheid.infonu.nl/diversen/129820-regeneratie-vervanging-van-cellen.html

Een artikel over het percentage water in het menselijke lichaam: https://willemwever.kro-ncrv.nl/vraag_antwoord/het-menselijk-lichaam/hoeveel-water-bevat-je-lichaam

 

Sprookjes

Als ik die 5 factoren bij elkaar voeg, zie je meteen dat verhalen over celvernieuwing, dus een 'nieuw' lichaam binnen 7 jaar tijd, sprookjes zijn. Waarom? Als het lichaam voor zo'n 70% uit water bestaat, water wat een geheugen heeft en water wat reageert op invloeden van buitenaf (geluid en andere trillingen), is de conclusie dat er meer nodig is dan alleen water om het lichaam gezond te houden.

Als er niets gebeurt om het geheugen van water te veranderen en als er niets gebeurt om de invloed van buitenaf op het water in het lichaam te wijzigen, blijft het lichaam onderhevig aan de oude bekende codering van degeneratie zoals bijvoorbeeld ziekte.

 

Het leven is NIET maakbaar.

Niet met medicijnen, niet met andere organen, zelfs niet met voeding.

Zoals Henk Fransen in zijn inleidende video vertelt, komt de 'wetenschap' uit op licht die de basis(voeding) van celenergie zou zijn. Licht of de lichtfrequentie zoals we van de zon ontvangen. Mensen die beweren dat ze zonder voeding en water overleven, zijn al geruime tijd bekend en bekeken. Onverklaarbaar door de wetenschap, dus wordt dit 'fenomeen' in het hoekje van ongeloof en belachelijk maken gedrukt.

 

Frequenties

Er zijn vele frequenties om ons heen waar we geen flauw benul van hebben. Licht is er een van. Die kunnen we wel waarnemen, maar alleen als een vaste vorm het licht blokkeert.

Geluid is een andere frequentie die we kunnen waarnemen, hoewel niet het volledige spectrum.

Straling dan? Onzichtbaar, alleen meetbaar met speciale apparatuur. En alle draadloze apparatuur?

En dan de onzichtbare frequenties liefde en haat, waarvan Dr. Emoto het effect op water en planten zo mooi weergeeft in zijn filmpjes.

Voeding en water wat onder invloed heeft gestaan van 'zieke' frequenties, kan overgedragen worden op de cellen van het lichaam. Niet voor niets worden we ziek van het eten van vlees en groenten die in een zieke omgeving zijn opgegroeid. Hoe gevoeliger we worden, des te meer we dat zullen gaan merken aan ons lichaam.

Biologisch voedsel (groenten, fruit, brood, zuivel, eieren en vlees), voor zover we die bepaalde voeding nodig hebben of gebruiken, heeft een goed leven gehad. De frequentie is daarom voedend voor onze cellen.

Water dient daarom ook zo zuiver mogelijk te zijn. Het maakt niet uit of het slootwater is of bronwater. Het 'schone' kraantjeswater kan verontreinigd zijn met een ziekmakende frequentie.

Niet voor niets laven mensen zich aan de bronnen op leilijnen zoals o.a. the White Spring in Glastonbury. De frequentie in dit water helpt het water in ons lichaam te resetten van ziekmakende frequenties.

Niet voor niets ondervinden mensen heilzame werking van de frequenties die kristallen bij zich dragen. Het zijn allemaal frequentionele coderingen die onze leefomgeving helpen ondersteunen.

Moeder Aarde wordt niet voor niets 'the Blue Planet' genoemd. Ze is en bestaat voor het grootste deel uit water (ook in de lucht die we inademen) en alles wat op aarde leeft. Het bewustzijn van mensen behoort op een punt te komen dat ze beseffen dat alles in en om ons heen met elkaar samenhangt en van invloed is op onze eigen gezondheid. Ook liefde en haat, ook verontreiniging met chemicaliën. Wat we als mens uitscheiden en uitzenden is van invloed op het volledige ecosysteem van Moeder Aarde, inclusief onszelf.

Daarom is het noodzakelijk om te beseffen dat we vanuit eigen verantwoordelijkheid en moraliteit behoren te gaan leven. Het 'kijk-naar-jezelf'-principe. Niet omdat een ander ons dat zegt, maar omdat we verantwoordelijkheid nemen voor onze eigen rol en plaats in het geheel en de daaruit voortvloeiende acties die we nemen.

We bestaan bij de gratie van Moeder Aarde, ondanks dat de mensheid er eeuwenlang een zootje van heeft gemaakt. Ze is ons blijven voeden, koesteren en liefhebben en in ruil daarvoor hebben mensen elkaar eeuwenlang naar het leven gestaan, elkaar beschadigd, ontkend, beschimpt en de bodemschatten van de aarde verkwanseld uit winstbejag.

Dat is de frequentie die we Moeder Aarde als dank hebben teruggegeven, met als gevolg dat zelfs de aarde het niet meer kan opbrengen om alles met de spreekwoordelijke mantel der liefde te bedekken. Wat we zien is de massale vervuiling van oceanen, de massale sterfte van vogels, vissen en landdieren, de massale sterfte van mensen als gevolg van (mentale) ziekten. Als je alleen al kijkt naar het aantal chronisch zieken in Nederland, zomaar even een schatting van het RIVM die een stijging van 5,3 miljoen in 2011 naar 7 miljoen in 2030 voorziet op een bevolking van pakweg zo'n 18 miljoen inwoners, dan is dat bijna de helft.

Terugkomend op de frequentie die we van onze omgeving oppikken: Er zijn maar weinig mensen die niet aanvoelen dat er een gespannen sfeer hangt op het verjaardagsfeestje waar de gasten zojuist ruzie hebben gemaakt. Of onder collega's op het werk. En er zijn maar weinig mensen die die gespannen sfeer niet tot zich door laten dringen en er zelf niet chagrijnig van worden. Voor je het weet, straal je dezelfde frequentie uit en 'besmet' je er zelf anderen mee.

Social Media is ook zo'n doorgeefluik waar we al dan niet blij van kunnen worden. Ik merkte laatst dat een narrige post op Facebook ongemerkt onder mijn huid kroop. Ik ging er over nadenken en voor ik het goed en wel besefte, was mijn frequentie tot een onderkoeld niveau gedaald. Ik werd er zelfs boos van, toen ik merkte wat het met me deed. Wat je uitzendt, deel je (onbewust en ongevraagd) met anderen. "Ik ben chagrijnig!" Kadootje! En bedankt. Maar we hoeven niet ieder kadootje te ontvangen. Ook daar hebben we een keuze in.

Zolang we niet beseffen dat deze frequenties er zijn en dat ze van invloed zijn op ons dagelijkse leven en hoe we ons voelen, blijven we die frequenties onder elkaar rondstrooien, van elkaar ontvangen en elkaar besmetten.

 

Lilian 20-02-2018