Voor hen die verlangen naar eenheid, liefde en vrede, voelt deze uitwerking van de dualiteit een hel op aarde. Dat roept emoties op die gedeeld worden met het collectief en hen in de lagere trillingen houdt.

Pas wanneer ook deze vredelievende zielen zich in hun ik-ben-kracht staande kunnen houden, hun emoties waarnemen inplaats van doorleven, kan de productie van emoties verminderd of gestopt worden, uit het grid van de dualiteit komen naar een hogere trilling doorgroeien, waardoor het collectief energetisch mee kan stijgen.

Deel 11 van 8 maart 2016