De macht brokkelt af, omdat we dualiteit ontgroeien.

De kleine stappen die nu gezet worden zijn heel belangrijk om het inzicht te vergroten, via vele diverse uitingen, waardoor collectief de trilling verhoogd kan worden.

Er is niet één speelveld waarbinnen gewerkt wordt. Er zijn vele facetten binnen het menselijke veld op aarde waar ingezet wordt op inzicht, spirituele groei en ik-ben-kracht. Ieder gaat staan voor zichzelf en stapt uit het grid van dualiteit.

Daarom wordt het zo overduidelijk dat mensen niet meer mee willen doen aan de oorlogvoering, een ultieme manier van aanjagen van emoties.

Daarom is het niet belangrijk om onderscheid te maken tussen daders en slachtoffers.

We zijn hier allemaal gekomen om dit spel mee te spelen en de ervaringen op te doen, in allebei de rollen.

Deel 9 van 8 maart 2016