De stimulans die nodig is om de mens te laten blijven ervaren, beperkt zich niet tot mensen onderling.

Er zijn ook entiteiten die zich tussen iedere denkbare vorm van relatie plaatsen om de intensiteit van de emoties en ervaringen aan te jagen en te vergroten.

Op die manier wordt de emotie versterkt en kan er meer ervaring gedeeld worden met het collectief.

Deel 4 van 8 maart 2016